Restaurant 't Menneke
Markt 6
5521 AL Eersel
0497 513386
info@menneke.nl
Restaurant 't Menneke Restaurant 't Menneke

Geschiedenis

Dit restaurant heeft zijn naam te danken aan de beeltenis van de contente mens die bij de boterlinde op het marktplein staat.
Het marktplein ontstond in de 13e eeuw door zijn ligging aan het kruispunt van handelswegen.

De Mariakapel uit 1464 tegenover onze zaak wijst op een andere vroege betekenis van Eersel.
Deze kapel heeft namelijk eeuwen dienst gedaan als gemeentehuis, bewaarplaats voor de brandspuit en zelfs als gevangenis.

In de 16e eeuw woonden de 'Teuten' aan de markt, dit waren kooplui die handelden in koper en vrouwenhaar en reisden door heel Europa.
De rijke teuten vestigden zich in de 18e eeuw definitief aan de markt.

Vanouds bevinden zich aan de markt logementen en herbergen.
Achter 't Menneke (naast de keuken) vindt u de restanten van een grote stal waar de paarden van de reiziger verzorgd werden.

Wij hopen u net zo goed te bedienen als de mensen die hier in de vervlogen eeuwen te gast zijn geweest!